ellykooiman.com/orgel

Sitemap

Margreeth Chr. de Jong


Margreeth Chr. de Jong

Margreeth Chr. de Jong behaalde in 1986 aan het Rotterdams Conservatorium de diploma’s Kerkmuziek, Docerend Musicus orgel en Uitvoerend Musicus orgel, gewaardeerd met het cijfer 10. Op grond van deze zeer uitzonderlijke prestatie ontving zij van het Nederlandse ministerie tot driemaal toe een beurs voor verdere studie in het buitenland. Zij vervolgde haar studie bij Guy Bovet te Zwitserland, alsmede bij Jean Langlais en Marie-Louise Jaquet-Langlais aan de Schola Cantorum te Parijs, waar zij in 1988 de Prix de Virtuosité met de hoogste waardering behaalde.

In hetzelfde jaar behaalde zij eerste prijzen op het internationale UFAM-orgelconcours (“degré honneur”) te Parijs en het internationale César Franck-concours te Haarlem. In 1994 werd zij vanwege haar verdiensten voor de Franse orgelcultuur door de Société Académique “Arts - Sciences - Lettres” te Parijs met de zilveren medaille onderscheiden.

Margreeth Chr. de Jong is kerkmusicus van de Nieuwe Kerk te Middelburg. Zij trad op voor hoogwaardigheidsbekleders zoals de Koningin van Nederland, Nelson Mandela en Desmond Tutu.

Zij geeft vele concerten in Europa en maakt regelmatig radio-, TV- en CD-opnamen. Haar CD’s werden onder meer opgenomen in de Grote Kerk te Dordrecht, de Laurenskerk te Rotterdam, de Nieuwe Kerk te Zierikzee, alsmede in de Oostkerk, de Lutherse Kerk en de Nieuwe Kerk te Middelburg. In 2006 werden twee nieuwe CD’s opgenomen op het onlangs gerestaureerde orgel van de Nieuwe Kerk te Middelburg, deels gevuld met eigen composities. In 2008 verscheen bij uitgeverij Den Hertog een dubbel-CD van haar met werken van Mendelssohn.

Naast haar werkzaamheden als concertorganiste, kerkmusicus en docente profileert Margreeth Chr. de Jong zich als componiste. Van haar hand verscheen een ruim aantal werken in druk en op CD, waaronder “Variations sur un Cantique pour orgue” en “Cinq Choral Préludes pour orgue” in een laat-romantische Franse stijl, verkrijgbaar bij Annie Bank. Bij Boeijenga verschenen in 2007 de Variaties over het kinderliedje “Kom mee naar buiten allemaal”, “A tribute to Michiel de Ruyter” en de “Fantaisie sur Christe qui lux es et dies”, alle voor orgel en in 2009 drie stukken voor sopraan en orgel in laat-romantische Franse stijl “Three Children’s Songs”, alsmede vijf werken voor orgel “Five Preludes for Christmas”. Voor koor en orgel schreef zij onder meer “Psaume 42 pour Choeur et Orgue”, een bewerking van Psalm 23 op Engelse tekst en twee werken voor koor en orgel “Waar de lofzang wordt gezongen” en “Blijf bij ons Heer, want het is avond” (Koninklijke Christelijke Zangersbond). Daarnaast verschenen diverse bewerkingen van Psalmen en Gezangen voor orgel en/of koor, gepubliceerd in verschillende bundels, waaronder vier bewerkingen voor koor, orgel en gemeente van liederen van Adriaan Schuurman en Liturgische Muziek voor koor, orgel en gemeente, onder andere de Apostolische Geloofsbelijdenis, voorzien van een nieuwe melodie en zetting, beide uitgegeven door Uitgeverij Intrada te Heerenveen. Sedert enkele jaren heeft zij bij Uitgeverij Den Hertog een eigen reeks - “Andächtige Musique” - waarin composities in barokstijl verschijnen.

Sinds januari 2005 doceert zij hoofdvak orgel binnen het kader van de universitaire Bachelor-opleiding aan het University College Roosevelt te Middelburg.

In 2012 is zij door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Link: margreethdejong.nl

Margreeth Chr. de Jong

Programma 28 augustus 2012
Programma 19 november 2010
Programma 25 augustus 2009