ellykooiman.com/orgel

Sitemap

Haite van der Schaaf

Amsterdam, 7 februari 1927 - Amsterdam, 24 mei 2016


Haite van der Schaaf kreeg aanvankelijk les van Hessel de Vries, organist van de Muiderkerk in Amsterdam. In 1942 volgde hij de vooropleiding aan het conservatorium bij Jacob Bijster. In 1948 behaalde hij cum laude het einddiploma aan het Amsterdams Conservatorium.

Als leraar gaf hij veel privé-leerlingen les en werkte hij aan de muziekschool in Bussum en later aan de Verenigde Muzieklycea in Hilversum.

Haite van der Schaaf concerteerde in Nederland, Duitsland, Engeland, Polen en Zweden en onderscheidde zich daarbij door zijn repertoirekeuze. Zo was hij een van de eersten die series orgelmuziek uit de renaissance en de barok in Amsterdam presenteerde: in 1954 op het transeptorgel van de Nieuwe Kerk en in 1955 op het orgel van de Ronde Lutherse Kerk. In de Waalse Kerk te Amsterdam met het fraaie twee klaviers Müllerorgel uit 1734 kon hij zich als docent zowel als concertgever in de zeventiger jaren volledig ontplooien.

Voor de NCRV en de AVRO redigeerde hij radioseries waaraan bekende organisten meewerkten. Vanaf de jaren zestig hield hij zich in het bijzonder bezig met orgelmuziek uit Polen, waar hij regelmatig concerten gaf. In 1992 bespeelde Haite van der Schaaf voor een radioserie van de EO een aantal orgels in Polen, een gedeelte van deze opnamen verscheen later op CD.

Twintig jaar lang werkte hij ’s zomers mee aan de Toer-in-orgeltochten in Noord-Holland.

Psalmbewerkingen van zijn hand werden uitgegeven bij Ars Nova.

In 2020 is de dubbel-CD “Hommage - Haite van der Schaaf” met archiefopnamen verschenen.

Haite van der Schaaf
Foto: Elly Kooiman