ellykooiman.com/orgel

Sitemap

Haarlem
Grote of St. Bavokerk


Vorige Houten kruistoren
Houten kruistoren, bekleed met lood, 1519-1520

Torenspits

Wijzerplaat

Kruistoren

Kruistoren vanuit de dakgoot

Uitzicht

Bakenesserkerk
Bakenesserkerk

Klaviatuur Hemony beiaard 1661
Klaviatuur van de beiaard
De beiaard van de Bavo werd vervaardigd door François Hemony te Amsterdam in 1661-1662

Orgel vanuit het koor
Schip tweede helft 15e eeuw
Middenschip houten netgewelven

Orgel Christian Müller 1738
Christian Müller 1738
Beeldhouwwerk Jan van Logteren, Amsterdam
Restauratie Marcussen & Søn 1961

Orgel Christian Müller 1738

Orgel Christian Müller 1738

Front Rugpositief
Front Rugpositief

Orgelfront

Orgelfront

Front Bovenwerk
Front Bovenwerk

Bekroningen
Bekroning middentoren: Stadswapen
Bekroningen pedaaltorens: de psalmdichters David en Asaph

Stadswapen
Stadswapen met wapenspreuk VICIT VIM VIRTUS

Koning David met harp Asaph met luit en tekst Psalm 81

Op de zuider pedaaltoren Koning David met harp
Op de noorder pedaaltoren Asaph met luit en de tekst uit Psalm 81, vers 1 en 2:
PSALM ASAPHS
SINGHT VROLICK GODE ONSE STERCKTE JUYCHET DEN GODE JACOBS,
De volgende verzen noemen de muzikale attributen:
vers 3 “de liefelijke harp met de luit”
vers 4 “blaast de bazuin”

Zanger
Zanger, geplaatst tussen de zuider pedaaltoren en de spitstoren van het Bovenwerk

Viool
Vioolspeler, geplaatst tussen de zuider spitstoren van het Bovenwerk en de middentoren van het Hoofdwerk

Traverso
Traverso-speler, geplaatst tussen de middentoren van het Hoofdwerk en de noorder spitstoren van het Bovenwerk

Schelpvulling
Schelpvulling onder de tabouret van de traverso-speler

Cello
Cellospeler, geplaatst tussen de noorder spitstoren van het Bovenwerk en de pedaaltoren

Zanger en Viool
Zanger en vioolspeler aan weerszijden van de zuider spitstoren van het Bovenwerk

Viool en Traverso
Viool- en Traverso-speler aan weerszijden van de middentoren van het Hoofdwerk
Tussen Hoofdwerk en Bovenwerk een gelobde lijst met cartouche

Traverso en Cello
Traverso- en Cellospeler aan weerszijden van de noorder spitstoren van het Bovenwerk

Bazuinblazer links Bazuinblazer rechts

Bazuinblazers ter weerszijden van de pedaaltorens

Bazuinblazer links

Bazuinblazer links Bazuinblazer rechts


Vaas met bloemen op de borstwering
Vaas met bloemen op de borstwering

Muze op de zuider spitstoren van het Rugpositief
Op de zuider spitstoren van het Rugpositief:
Muze met luit en muziekrol, de speelkunst verbeeldend

Muze op de noorder spitstoren van het Rugpositief
Op de noorder spitstoren van het Rugpositief:
Muze met boek en veer, de schrijfkunst verbeeldend

Muze met luit en muziekrol Muze met boek en veer


Muze met muziekrol

Muze op de noorder spitstoren van het Rugpositief

De vier elementen

Het is uitzonderlijk wanneer blinderingssnijwerk asymmetrisch is.
Het blinderingssnijwerk van de spitstorens van het Bovenwerk is symmetrisch, zowel het snijwerk van de beide torens ten opzichte van elkaar, als ook het snijwerk van iedere toren op zich.
Het blinderingssnijwerk van de spitstorens van het Hoofdwerk is asymmetrisch, het snijwerk van de beide torens verschilt niet alleen onderling, maar ook zijn er twee motieven per toren.
Er zijn zo vier verschillende motieven die naar mijn mening de vier elementen verbeelden:

water, aarde, lucht en vuur


Blinderingssnijwerk zuider spitstoren Hoofdwerk
Asymmetrisch blinderingssnijwerk van de zuider spitstoren van het Hoofdwerk
Links waterplanten en rechts koren en vruchten, water en aarde verbeeldend

Blinderingssnijwerk noorder spitstoren Hoofdwerk
Asymmetrisch blinderingssnijwerk van de noorder spitstoren van het Hoofdwerk
Links adelaar en rechts bliksemschichten, lucht en vuur verbeeldend

Adelaar met wolken
Adelaar met wolken op de achtergrond, de lucht verbeeldend

Bliksemschichten
Bliksemschichten en vlammen, het vuur verbeeldend

Putto op balustrade
Putto op balustrade aan de zuidkant van het Rugpositief

Putto op balustrade
Blinderingssnijwerk Rugpositief
Putto op balustrade aan de noordkant van het Rugpositief

Lampet onder het Rugpositief
Lampet onder het Rugpositief

Een engel draagt het Rugpositief
Een engel draagt het Rugpositief

Noorder pedaaltoren
Noorder pedaaltoren, in het midden de bijna 10 meter lange Cis van de Prestant 32 voet

Blinderingssnijwerk noorder pedaaltoren
Noorder pedaaltoren, blinderingssnijwerk: voluten, planten, lambrequins en gordijnen met kwasten

Voet noorder pedaaltoren
Noorder pedaaltoren, pijpvoeten en labia van de Prestant 32 voet
H-G-Ds-Cs-F-A-Cs

Bovenwerk profiellijsten en blinderingssnijwerk
Bovenwerk, ronde middentoren en spitse zijtorens met profiellijsten en blinderingssnijwerk

Bovenwerk profiellijst en blinderingssnijwerk
Bovenwerk, blinderingssnijwerk tussenveld en noorder spitstoren met profiellijst

Bovenwerk en Hoofdwerk
Noorder spitstoren Bovenwerk en Hoofdwerk
Traverso- en Cellospeler geplaatst op het blinderingssnijwerk van de noorder tussenvelden van het Hoofdwerk

Hoofdwerk
Hoofdwerk noorder spitstoren en bovenste noorder tussenvelden

Hoofdwerk
Hoofdwerk snijwerk noorder tussenvelden: schelpmotieven, voluut en planten

Hoofdwerk
Hoofdwerk, pijpvoeten, snijwerk en profiellijsten

Rugpositief
Rugpositief blinderingssnijwerk

Rugpositief
Rugpositief, labia en snijwerk

Speeltafel
Speeltafel met drie klavieren en 68 registerknoppen

Christian Müller 1735-1738
Begonnen anno 1735, 23 april
Voltooid anno 1738, 13 september
door Christian Müller

Drie manualen
Drie manualen omvang C - d’’’
Bovenwerk
Hoofdwerk
Rugpositief
Ondertoetsen belijmd met ivoor, boventoetsen ebbenhout gefineerd met schildpad

34 registerknoppen links 34 registerknoppen rechts

WY SYN DE STEMMEN DIE GELUYT EN KLANKEN GEVEN, WANEER CLAVIER
EN KONSTENAARS HAND DOOR WINT EN KONST MACHIEN, ONS GEEFT HET LEVEN

Koororgel

Volgende Koperen koorhek 1517

Foto’s: Hilbrand Edskes & Elly Kooiman
Onderschriften: Elly Kooiman


Christian Müller 1738

Registers

AFSLUITING
HOOFDMANUAAL
FLAGEOLETCYMBAALMIXTUURSEXQUIALTEROCTAAF
4 VOET
QUINTADENA
8 VOET
PRAESTANT
8 VOET
TERTIAANSCHERPMIXTUURQUINTPRÆST:
3 VOET
OCTAAF
4 VOET
ROERFLUIT
8 VOET
VIOLA DI GAMBA
8 VOET
OCTAAF
8 VOET
PRAESTANT
16 VOET
RUISCHQUINT
3 VOET
MIXTUUROCTAAF
4 VOET
QUINTPRAEST:
6 VOET
OCTAAF
8 VOET
ROERQUINT
12 VOET
PRAESTANT
16 VOET
PRINCIPAAL
32 VOET
AFSLUITING
PEDAAL
CYMBAALMIXTUURSUP:OCTAAF
2 VOET
SEXQUIALTEROCTAAF
4 VOET
QUINTADENA
8 VOET
PRAESTANT
8 VOET
KOPPEL
BOVENKLAVIER
WY SYN DE STEMMEN DIE GELUYT EN KLANKEN GEVEN, WANEER CLAVIER

QUINTADENA
16 VOET
SCHALMEI
8 VOET
DOLCEAAN
8 VOET
VOXHUMANA
8 VOET
BAARPIJP
8 VOET
FLAGFLUIT
4 VOET
NASARD
3 VOET
NACHTHOORN
2 VOET
BOURDON
16 VOET
TROMPET
16 VOET
TROMPET
8 VOET
OBOE
8 VOET
TROMPET
4 VOET
GEMSHOORN
4 VOET
ROERQUINT
6 VOET
WOUDFLUIT
2 VOET
TREMULANT
BOVENMANUAAL
SUBBAS
16 VOET
BAZUIN
32 VOET
BAZUIN
16 VOET
TROMPET
8 VOET
TROMPET
4 VOET
CINK
2 VOET
HOLFLUIT
8 VOET
HOLFLUIT
2 VOET
KOPPEL
POSITIEF
HOLPIJP
8 VOET
FAGOT
16 VOET
TROMPET
8 VOET
TREGTER REGAAL
8 VOET
FLUITDOUCE
4 VOET
SPEELFLUIT
3 VOET
CORNETTREMULANT
POSITIEF
EN KONSTENAARS HAND DOOR WINT EN KONST MACHIEN, ONS GEEFT HET LEVEN

Dispositie

HOOFDMANUAAL (C - d ’’’)RUGPOSITIEF (C - d ’’’)
PRAESTANT16 VOETPRAESTANT8 VOET
BOURDON16 VOETQUINTADENA8 VOET
OCTAAF8 VOETHOLPIJP8 VOET
ROERFLUIT8 VOETOCTAAF4 VOET
VIOLA DI GAMBA8 VOETFLUITDOUCE4 VOET
ROERQUINT6 VOETSPEELFLUIT3 VOET
OCTAAF4 VOETSUP:OCTAAF2 VOET
GEMSHOORN4 VOETSEXQUIALTER2,3,4 sterk
QUINTPRÆST:3 VOETCORNET4 sterk
WOUDFLUIT2 VOETMIXTUUR6,8 sterk
TERTIAAN2 sterkCYMBAAL3 sterk
MIXTUUR4-10 sterkFAGOT16 VOET
SCHERP6,7,8 sterkTROMPET8 VOET
TROMPET16 VOETTREGTER REGAAL8 VOET
TROMPET8 VOET
OBOE8 VOET
TROMPET4 VOET

BOVENMANUAAL (C - d ’’’)PEDAAL (C - f ’)
QUINTADENA16 VOETPRINCIPAAL32 VOET
PRAESTANT8 VOETPRAESTANT16 VOET
QUINTADENA8 VOETSUBBAS16 VOET
BAARPIJP8 VOETROERQUINT12 VOET
OCTAAF4 VOETOCTAAF8 VOET
FLAGFLUIT4 VOETHOLFLUIT8 VOET
NASARD3 VOETQUINTPRAEST:6 VOET
NACHTHOORN2 VOETOCTAAF4 VOET
FLAGEOLET1½ VOETHOLFLUIT2 VOET
SEXQUIALTER2 sterkMIXTUUR6-10 sterk
MIXTUUR4,5,6 sterkRUISCHQUINT3 VOET
CYMBAAL3 sterkBAZUIN32 VOET
SCHALMEI8 VOETBAZUIN16 VOET
DOLCEAAN8 VOETTROMPET8 VOET
VOXHUMANA8 VOETTROMPET4 VOET
CINK2 VOET


TREMULANT BOVENMANUAAL
TREMULANT POSITIEF
KOPPEL HOOFDMANUAAL/BOVENKLAVIER
KOPPEL HOOFDMANUAAL/POSITIEF
KOPPEL PEDAAL / BOVENKLAVIER
KOPPEL PEDAAL / HOOFDMANUAAL
KOPPEL PEDAAL / POSITIEF
AFSLUITING HOOFDMANUAAL
AFSLUITING PEDAAL


Bekijk ook het overzicht van komende orgelconcerten in Haarlem
Programma 2 september 2008
Programma 20 mei 2008
Programma 4 september 2007