ellykooiman.com/orgel

Sitemap

Groningen
Martinikerk


Vorige Martinikerk Groningen Toren Paard

Martinikerk Groningen Toren

Martinikerk Groningen Koor

Martinikerk Groningen Omlijsting Gotische Orgel
Op de voorgrond de blauw-grijze omlijsting van het gotische orgel, circa 1450

Martinikerk Groningen Beschilderde plank
Beschilderde plank die behoorde tot de onderzijde van het gotische orgelbalkon 1482

Martinikerk Groningen Hoofdorgel
Hoofdwerk en Bovenwerk 1542
Pedaal Arp Schnitger 1692
Rugpositief Frans Caspar Schnitger 1729
Restauratie Jürgen Ahrend gereed 1984

Martinikerk Groningen Rugwerk

Martinikerk Groningen Bekroning Middentoren
Bekroning 1627, middentoren stadswapen en tussenvelden draken

Martinikerk Groningen Middentoren

Martinikerk Groningen Middentoren Zinkblazers
Middentoren blinderingssnijwerk met zinkblazers

Martinikerk Groningen Filosofia
Bekroning zuider toren, Filosofia 1542

Martinikerk Groningen Geometria
Bekroning noorder toren, Geometria 1542

Martinikerk Groningen Filosofia Martinikerk Groningen Geometria

Filosofia en Geometria

Martinikerk Groningen Filosofia

Martinikerk Groningen Geometria

Martinikerk Groningen Gesneden Fries
Gesneden Fries aan de binnenzijde van de voet van de zuider toren

Martinikerk Groningen Jaartal 1542
Snijwerk aan de binnenzijde van de voet van de noorder toren met het jaartal 1542

Martinikerk Groningen Zuider tussenvelden
Bekroning zuider tussenvelden

Martinikerk Groningen Fabeldier en paard
Snijwerk zuider tussenvelden met fabeldier en galopperend paard 1542

Martinikerk Groningen Detail bekroning
Detail bekroning noorder tussenvelden

Martinikerk Groningen Fabeldier
Snijwerk bovenste noorder tussenveld met fabeldier

Martinikerk Groningen Galopperend paard
Snijwerk onderste noorder tussenveld met galopperend paard

Martinikerk Groningen Postament
Hoofdkast postament van een pilaster

Martinikerk Groningen Detail zuidelijke pedaaltoren
Detail zuidelijke pedaaltoren

Martinikerk Groningen Zuider pedaaltoren
Zuider pedaaltoren met boven in het fries het woordje Anno
Middelste pijp Groot F van de Prestant 32’ (7½ meter) Arp Schnitger 1692

Martinikerk Groningen Noorder pedaaltoren
Noorder pedaaltoren met het jaartal 1692
Middelste pijp Groot Fis van de Prestant 32’ Arp Schnitger 1692

Martinikerk Groningen Anno
Anno

Martinikerk Groningen 1692
1692

Martinikerk Groningen 1692
1692

Martinikerk Groningen Rugpositief Middentoren
Rugpositief Middentoren met zingende putto op tabouret
met muziekrol in de ene hand en partituur in de andere,
aan weerszijde van de toren snijwerk waarin musicerende putti

Martinikerk Groningen Rugpositief
Rugpositief detail snijwerk met bladornament en trompetspelende putto

Martinikerk Groningen St. Martinus
1542 Snijwerk onder de middentoren van het hoofdwerk, St. Martinus en de bedelaar

Martinikerk Groningen W.G. Hauff
Beschildering “Fuga alla Breve, W.G. Hauff”
Wilhelm Godlieb Hauff was organist van de Martinikerk van 1816 tot 1858

Martinikerk Groningen Speeltafel
Speeltafel

Martinikerk Groningen Registers links
Registers links

Martinikerk Groningen Registers rechts
Registers rechts

Martinikerk Groningen Registers Rugpositief rechts Martinikerk Groningen Registers Rugpositief links

Registers in de kas van het Rugpositief, rechts en links van de organist

Koororgel

Le Picard 1742


Martinikerk Groningen Koororgel

Volgende
Martinikerk Groningen Registers koororgel links Martinikerk Groningen Registers koororgel rechts

Registers koororgel links en rechts

Foto’s: Hilbrand Edskes & Elly Kooiman
Onderschriften: Cor Edskes & Elly Kooiman


C.H. Edskes
Het hoofdorgel in de Martinikerk te Groningen

Groningen 2011

Boek C.H. Edskes Het hoofdorgel in de Martinikerk te Groningen

Dit orgelboek is in de Martinikerk te koop voor € 4,50.

U kunt het boek ook thuisgestuurd krijgen voor € 8,50.

Stuur hiervoor een e-mail onder vermelding van de titel naar:

martinikerk.nl - @ - infoProgramma 31 mei 2008
Programma 28 oktober 1985
Rijksuniversiteit Groningen, Internationaal congres ter gelegenheid van de 500ste sterfdag van Rudolf Agricola (1444-1485). Programma met toelichting en registraties van het orgelconcert op 28 oktober 1985 in de Martinikerk te Groningen door Elly Kooiman, het programmaboek bevat twee artikelen: Fokke Akkerman, “Agricola als musicus” en Cor Edskes, “Rudolphus Agricola en het orgel van de Martinikerk te Groningen”.