ellykooiman.com/orgel

Sitemap

Amsterdam
Woestduinkerk


Vorige Amsterdam Woestduinkerk
Woestduinkerk, architecten: A. Meijer en J.H. van der Zee

Amsterdam Gereformeerde Woestduinkerk
Gereformeerde Woestduinkerk
thans: Protestantse Jacobuskapel
Woestduinstraat 16

Amsterdam Woestduinkerk de eerste steen
Op 8 januari 1955 is de eerste steen gelegd door
Ds. C.J. Sikkel
Dienaar des woords
van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid

Orgel D.A. Flentrop 1957
Orgel D.A. Flentrop 1957 vanuit de kerk gezien

Orgel D.A. Flentrop 1957
Het orgel vanaf de orgelgalerij

Speeltafel
Speeltafel
Manuaalomvang C - g’’’
Pedaalomvang C - f’

Volgende
Registers links Registers rechts

24 Registers
Hoofdwerk 9 registers, nr. 14-22
Borstwerk 8 registers, nr. 1-8
Pedaal 7 registers, nr. 9-13 en 23-24

Foto’s: Hilbrand Edskes & Elly Kooiman